Faaliyetler

Proje Hizmetleri:

Hangi alanda kullanılırsa kullanılsın başarılı bir proje üretmek işin ehline bağlıdır. Bizim yaklaşımımız başından sonuna kadar titizlikle ve profesyonelcedir. Biz sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren tasarımlar ve planlar üretmeyi, imar planları çerçevesinde, ruhsat alımı ve iş bitirme safhasına kadar taahhüt ediyoruz.

-Mimari Proje
-Statik hesap ve Betonarme
-Çelik yapı tasarım ve hesaplamaları
-Uygulama Projeleri
-Ruhsat, İskân ve Tapu İşlemleri

Taahhüt Hizmetleri:

-Betonarme Yapı Taahhütleri
-İnce Yapı Uygulamaları

Kontrollük Hizmetleri:

-Proje yonetimi
-Şantiye Şefliği

Gayrimenkul Danışmanlığı:

-Arazi ve Arsa Alım Satım
-Daire, Villa ve İşyeri Alım Satım